แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

เสื้อชูชีพ เพื่อช่วยชีวิต เป็นเสื้อสวมใส่เพื่อให้ทำกิจกรรมทางน้ำได้อย่างปลอดภัย มีขนาดสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกอายุ ทุกน้ำหนัก การเลือกซื้อเสิ้อชูชีพ ควรเลือกที่ขนาดการรับน้ำหนักของเสื้อชูชีพแต่ละขนาด