blackfin

480 ฿700 ฿

เสื้อชูชีพรุ่น Blackfin
มี 4 ขนาด
ขนาด XS มีห่วงยก รับน้ำหนักสูงสุด 20 กิโลกรัม
ขนาด S รับน้ำหนักสูงสุด 35 กิโลกรัม
ขนาด L รับน้ำหนักสูงสุด 85 กิโลกรัม
ขนาด XL รับน้ำหนักสูงสุด 95 กิโลกรัม

ล้างค่า
ติดต่อ เรือท้องแบน